quê hương và niềm nhớ

Category: Ba của tôi!


Ba của tôi!

Khi xưa, gia đình tôi sống trên một con tàu nhỏ, rày đây mai đó. Vì muốn cho tôi được biết chữ, ba tôi phải gởi tôi cho ngoại để đi học. Lâu lắm ba tôi mới về thăm tôi một…

Đọc thêm