quê hương và niềm nhớ

Category: Bạn tôi, Kim Hoàn


Bạn tôi, Kim Hoàn

      Không biết được tự bao giờ, bạn nhỉ!     hai đứa mình lại là bạn của nhau.     Bạn hiền hòa và mít ướt làm sao,     còn tôi đó, hay ngang tàng lất sất.    …

Đọc thêm