quê hương và niềm nhớ

Category: Mùa hè của tôi


Mùa hè của tôi

Mùa hè của tôi đã qua rồi                cánh phượng buồn đơn côi    xa lắm một góc trời            đâu còn những ngày vui    Giấc mơ và nụ…

Đọc thêm