quê hương và niềm nhớ

Category: Cô bạn nhỏ


Cô bạn nhỏ

                        Ngọc Ánh Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn nhảy cò cò ở sân trường Nữ tỉnh lỵ. Nhà nhỏ Dung trên đường xuống đầu voi,…

Đọc thêm