quê hương và niềm nhớ

Category: Mơ làm cô giáo


Mơ làm cô giáo

Thủy Trang Giờ học đã hết rồi. Cô giáo Tâm còn tần ngần nơi cửa lớp.  Lại một ngày nữa sắp qua. Nhìn những đứa học trò tất tả ra về, bất chợt Tâm nhớ lại những ngày xa xưa,…

Đọc thêm