quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Một thuở dại khờ


Một thuở dại khờ

              Ngọc Ánh Trong lúc rảnh rổi lục lọi lại ‘ngăn ký ức’, cái ngăn mà tui đựng hằm bà lằng đủ thứ từ hồi năm nẳm, những bài thơ tình chép nắn nót…

Đọc thêm