quê hương và niềm nhớ

Category: Một thuở dại khờ


Một thuở dại khờ

Trong lúc rảnh rổi lục lọi lại ‘ngăn ký ức’, cái ngăn mà tui đựng hằm bà lằng đủ thứ từ hồi năm nẳm, những bài thơ tình chép nắn nót bằng mực tím đến mấy tấm ảnh đen trắng…

Đọc thêm