quê hương và niềm nhớ

Category: Người thầy khác biệt


Người thầy khác biệt

    Ngọc Ánh Cầm cuốn sách cũ mèm, vàng ố của nhà văn Mai Thảo, tôi lẩm nhẩm đọc cái tựa: ‘Người thầy học cũ’, chữ ký uốn éo đúng 3 nét dọc nhưng không đề tên người nào,…

Đọc thêm