quê hương và niềm nhớ

Category: Nỗi nhớ tháng 5


Nỗi nhớ tháng 5

 Ngọc Ánh Tôi rời Sóc Trăng lên Sài gòn 42 năm trước cũng vào tháng 5, rồi bỏ Sài gòn mà đi 10 năm biền biệt cũng vào tháng 5… .Mùa mưa và chùm phượng đỏ sũng nước như trái…

Đọc thêm