quê hương và niềm nhớ

Category: Nói với bạn


Nói với bạn

Lan thân mến,  Lần cuối cùng mình gặp nhau là lúc Lan đang chuẩn bị kết hôn và bạn đã nghẹn ngào kể lể với mình rằng: “Lan không muốn lấy chồng, nhất là người chồng mà mình chưa bao…

Đọc thêm