quê hương và niềm nhớ

Category: Xem dung nhan ấy bây giờ ra sao…


Xem dung nhan ấy bây giờ ra sao… .

Buổi chiều cuối năm khi tôi đương loay hoay với một đống công việc cần phải giải quyết cho xong, thiệt ra cũng không có gì gấp gáp, nhưng do thói quen tống tiễn năm cũ để đón năm mới…

Đọc thêm