quê hương và niềm nhớ

Category: Xuân muộn quê mình


Xuân muộn quê mình

Nhiều người ở quê théc méc hỏi ‘Ê nhỏ, bên bển mần gì mà dư giả về Viêt Nam hoài vậy?’ Còn bạn bên này thì trách bâng quơ: ‘Quởn quá he, năm nào cũng dzìa, sao không du lịch…

Đọc thêm