quê hương và niềm nhớ

Category: Có bao giờ


Có bao giờ

       Có bao giờ mình còn gọi tên nhau               như dấu yêu tha thiết buổi ban đầu                  dù đường đời là những bước thương…

Đọc thêm