quê hương và niềm nhớ

Category: Cô gái khờ


Cô gái khờ

        Mẹ ơi con nhớ ngày xưa đó              theo mẹ đến trường tuổi bé thơ    lần đầu đi học con sợ lắm           sợ chốn đông người,…

Đọc thêm