quê hương và niềm nhớ

Category: Có những niềm đau


Có những niềm đau

                Có những niềm đau ví chừng bất tận              duỗi hồn đơn tìm một chút nghỉ yên                     …

Đọc thêm