quê hương và niềm nhớ

Category: Bài ca xứ Trường Can


Bài ca xứ Trường Can (bốn bài)

Lần đầu tiên tôi học dịch thơ Đường. Cám ơn anh Nguyễn Minh đã khuyến khích và giúp đỡ cho tôi học dịch “Bài ca xứ Trường Can với trọn bộ 4 bài”, đây cũng là bốn bài học dịch…

Đọc thêm