quê hương và niềm nhớ

Category: Lầu Hoàng Hạc


Lầu Hoàng Hạc

                  Ảnh Lầu Hoàng Hạc từ Nguyễn Minh Lầu Hoàng Hạc ở phía tây nam thành Vũ Xương nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. 黃    鶴    樓 Hoàng Hạc Lâu 崔    顥 Thôi Hiệu 昔    人   …

Đọc thêm