quê hương và niềm nhớ

Category: Em bé bị bỏ quên giữa rừng già


Em Bé Bị Bỏ Quên Giữa Rừng Già

Viết cho ngày 30-4  Bao nhiêu năm qua rồi, tôi chưa bao giờ kể lại câu chuyện nầy, vì câu chuyện quá bi thảm, kể ra sẽ gây nên nhiều phản cảm và hỏi đến trách nhiệm. Câu chuyện thật…

Đọc thêm