quê hương và niềm nhớ

Category: Bếp nhà Hà Tiên


Bếp nhà Hà Tiên

Alyssa Hồ,  Nguyễn Lệ Hoa, Lựu Nguyễn và Bà xã của Dũng Hồ Một người đồng hương Hà Tiên, một người bạn cùng sở làm và là một người bạn thân thiết của tôi Alyssa Hồ, em gái của tôi Nguyễn…

Đọc thêm