quê hương và niềm nhớ

Category: Hình ảnh và sinh hoạt


Ngày hôm nay

Đọc thêm

Bên kia thu

Đọc thêm

Thu nhớ

Đọc thêm

Yên bình

Xin nguyện cầu cho cơn đại dịch Covid-19 mau chóng qua nhanh nơi quê hương thân yêu của tôi.

Đọc thêm

Cám ơn các bạn 4 Mùa

Bài viết trong video này được đọc từ bài viết ” Cám ơn các bạn Bốn Mùa” tôi viết vào một mùa xuân năm nào để cám ơn các bạn của tôi trong nhóm Bốn Mùa.

Đọc thêm

Màu áo trắng

Màu áo trắng thuở học trò vẫn là màu đẹp nhất trong cuộc đời của tôi!

Đọc thêm

Tạ ơn mẹ

Thưa mẹ, Có những tình thương không sao diễn đạt được cạn ý. Có những ơn sâu, nghĩa nặng không sao nói hết được bằng lời khi mà tình thương và ơn sâu, nghĩa nặng ấy là của mẹ chỉ…

Đọc thêm

Chút tình

                                                                      Chỉ có chút tình đơn…

Đọc thêm

Ba Chị Em

  “Ba Chị Em” được dẫn đọc từ bài viết của tôi “Hai Chị em” xin dành tặng cho em gái tôi,  Lệ Hoa và em trai tôi, Quốc Hương.  

Đọc thêm

Đệ Tứ Quốc Tế

Bài viết ” Đệ Tứ Quốc Tế” này xin đươc tiếp nối các câu chuyện ” lớp Đệ Tứ”  của chúng tôi.

Đọc thêm