quê hương và niềm nhớ

Category: Hình ảnh và sinh hoạt


Yên bình

Xin nguyện cầu cho cơn đại dịch Covid-19 mau chóng qua nhanh nơi quê hương thân yêu của tôi.

Đọc thêm

Cám ơn các bạn 4 Mùa

Bài viết trong video này được đọc từ bài viết ” Cám ơn các bạn Bốn Mùa” tôi viết vào một mùa xuân năm nào để cám ơn các bạn của tôi trong nhóm Bốn Mùa.

Đọc thêm

Màu áo trắng

Màu áo trắng thuở học trò vẫn là màu đẹp nhất trong cuộc đời của tôi!

Đọc thêm

Tạ ơn mẹ

Thưa mẹ, Có những tình thương không sao diễn đạt được cạn ý. Có những ơn sâu, nghĩa nặng không sao nói hết được bằng lời khi mà tình thương và ơn sâu, nghĩa nặng ấy là của mẹ chỉ…

Đọc thêm

Chút tình

                                                                      Chỉ có chút tình đơn…

Đọc thêm

Ba Chị Em

  “Ba Chị Em” được dẫn đọc từ bài viết của tôi “Hai Chị em” xin dành tặng cho em gái tôi,  Lệ Hoa và em trai tôi, Quốc Hương.  

Đọc thêm

Đệ Tứ Quốc Tế

Bài viết ” Đệ Tứ Quốc Tế” này xin đươc tiếp nối các câu chuyện ” lớp Đệ Tứ”  của chúng tôi.

Đọc thêm

Một trời yêu

                        Hôm nay đã là ngày giỗ thứ tư của ba rồi. Con rất nhớ ba!

Đọc thêm

Chúc mừng Giáng Sinh

Đọc thêm

Con đường quê hương

Bài viết này cô xin gởi đến cho tất cả các em học trò nhỏ của cô ở trường Việt Ngữ Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, California. Cô luôn hy vọng rằng các em sẽ  tiếp tục đi học…

Đọc thêm