quê hương và niềm nhớ

Category: Hình ảnh và sinh hoạt


Bình yên

Đọc thêm

Cám ơn mẹ

Đọc thêm

Trăng và tôi

                                                                               …

Đọc thêm

Mối tình thơ

Đọc thêm

Đôi mắt

Đọc thêm

Khoảnh khắc

       Khi xưa còn đi học        ấp ủ mộng mai sau       tôi mơ làm cô giáo                trên bục giảng cao cao          …

Đọc thêm

Lục Bình và tôi

                                                                            Ảnh nguồn trên…

Đọc thêm

Chúc Mừng Năm Mới-Nhâm Dần 2022

Đọc thêm

Yêu mẹ

Đọc thêm

Mùa xuân ơi,

Đọc thêm