quê hương và niềm nhớ

Category: Long hổ quyền và Tứ tượng côn pháp


Long hổ quyền và Tứ tượng côn pháp

Ngày 26 tháng 8 năm 2018 Jayden Trang đã nhận lời mời của người cô thân mến, Thủy Trang đến biểu diễn đường quyền có tên là Long Hổ Quyền và đường côn có tên là Tứ tượng côn pháp…

Đọc thêm