quê hương và niềm nhớ

Category: Họp mặt Halloween (thơ vui)


Họp mặt Halloween (thơ vui)

      Hai năm rồi gặp lại      họp mặt Halloween           quên hết mọi ưu phiền                          nói, cười, chuyện huyên thuyên…

Đọc thêm