quê hương và niềm nhớ

Category: Là Mẹ


Là mẹ

          Với mẹ, đứa con nào cũng đẹp tuyệt vời. Tôi cũng không ngoại lệ.  Con cám ơn mẹ thương con! Hỡi con bé nhỏ của mẹ ơi,con đẹp hơn sao sáng trên trờilần đầu mở…

Đọc thêm