quê hương và niềm nhớ

Category: Một lời chào


Một lời chào

Nếu,giọt nước mắt không chỉ là niềm đaumà đôi khicòn có những ngọt ngàothì mai sauđâu phải muôn thuở nàolà vĩnh viễn xa nhau Khi gởi một lời chàonghe rừng lá xôn xaonghe suối hát rì rào nghe tiếng lòng…

Đọc thêm