quê hương và niềm nhớ

Category: Một thoáng trong mơ


Một thoáng trong mơ

Xin cám ơn anh Trần Văn Mãnh (Blog Trường Trung Học Hà Tiên xưa), Lâm Thị Lan và tất cả các bạn bè khác cùng với quý thầy cô của tôi, đã giúp cho tôi có được những hình ảnh…

Đọc thêm