quê hương và niềm nhớ

Category: Mưa ngày xưa


Mưa ngày xưa

Tôi về lang thang phốtìm lại kỷ niệm xưa     chút yêu thương mới vừachợt đến từ cơn mưa Mưa dường như ở đóchiếc dù còn vương tơ một mình trong nỗi nhớcủa thuở nào ban sơ Bước chân tôi thẩn…

Đọc thêm