quê hương và niềm nhớ

Category: Nhớ mãi


Nhớ mãi

Cám ơn mẹ cho con điều kỳ diệu              được một đời gọi mãi tiếng mẹ yêu.  Cám ơn cha đã hết dạ cưng chiềuthương con lắm với thật nhiều lo lắng. Cám ơn anh trong những…

Đọc thêm