quê hương và niềm nhớ

Category: Cây táo nhà tôi


Cây táo nhà tôi

Cây táo nhà tôi năm nay sai trái hơn năm ngoái, có lẻ nhờ trời mưa nhiều.  Trái táo rất dòn và ngọt nhắc tôi nhớ đến tấm lòng thương yêu ngọt ngào của ba tôi luôn dành cho chúng…

Đọc thêm