quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Con nhớ ba


Con nhớ ba

Thưa ba, Có lẻ con là người hạnh phúc nhất so với anh và các em con trong gia đình. Vì con được sống cạnh bên ba lâu nhất. Từ lúc chân con bắt đầu tập tễnh bước vào đời,…

Đọc thêm