quê hương và niềm nhớ

Category: Khóc bạn


Khóc bạn

  Có đêm tôi nằm mơ      thấy bạn về chợt nhớ           một thời mình ngây thơ     tuổi nhỏ với dại khờ   Ngày ấy đã xa mờ       từ…

Đọc thêm