quê hương và niềm nhớ

Category: THẦY TRẦN BÍCH LAN CỦA TÔI


THẦY TRẦN BÍCH LAN CỦA TÔI

Năm 1972, sau khi thi đậu Tú tài Một Ban Toán, do ở Hóc Môn không có trường tư thục nào mở lớp 12 Ban Toán, nên tôi phải xuống Sài Gòn học ở trường Văn học. Trường nằm ở…

Đọc thêm