quê hương và niềm nhớ

Category: Từ biệt Lê Phước Hải


Từ biệt Lê Phước Hải

  Mãi mãi như nhiên                                                Hồ Hải  (Tặng lệ Thủy ở Cali và bạn bè thân thương.)   …

Đọc thêm