quê hương và niềm nhớ

Category: Tưởng nhớ


Tưởng nhớ

Vài nét về tác giả  Hồ thị kim Hoàn là người bạn rất thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn học Trung học cho tới bây giờ.  Hoàn viết văn và làm thơ rất nhiều, cô nổi…

Đọc thêm