quê hương và niềm nhớ

Category: Nhớ Xuân xưa


Nhớ Xuân xưa

            Chưa bao giờ tôi thấy nhớ               quê hương tôi bằng bây giờ     bởi đất nước tôi là thơ              …

Đọc thêm