quê hương và niềm nhớ

Category: Nỗi nhớ nhà


Nỗi nhớ nhà

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Đọc thêm