quê hương và niềm nhớ

Category: Tạ Ơn ba!


Tạ Ơn ba!

       Bao giờ con có thể        nắm lại bàn tay ba                 tung tăng trong nắng tà            trên đường về nhà xa    …

Đọc thêm