quê hương và niềm nhớ

Category: Thu buồn


Thu buồn

            Anh vẫn đợi em mấy thu vàng              bao mùa lá rụng nhớ miên man                       thoáng chốc trong hồn…

Đọc thêm