quê hương và niềm nhớ

Category: Tiếng ru bên trời


Tiếng ru bên trời

                  Có những hoàng hôn ở nơi đây                           nghe như thương nhớ chợt dâng đầy         lâu lắm chưa…

Đọc thêm