quê hương và niềm nhớ

Category: Tình bay theo gió


Tình bay theo gió

             Sáng nay nghe lành lạnh            bầu trời màu xám, xanh        một chút gì hiu quạnh               cho cuộc tình mong manh…

Đọc thêm