quê hương và niềm nhớ

Category: Trăng


Trăng

   Trăng ở nơi xa       tận phía quê nhà    còn nhớ tình ta        hay đã phai nhòa  Từ độ chia xa          mình như cũng già          mòn…

Đọc thêm