quê hương và niềm nhớ

Category: Uncategorized


Mẹ tôi

         Mẹ già tuổi quá chín mươi                    thương lắm mẹ ơi dáng mẹ cười               con ước thời gian ơi dừng lại…

Đọc thêm

Em Bé Bị Bỏ Quên Giữa Rừng Già

Viết cho ngày 30-4  Bao nhiêu năm qua rồi, tôi chưa bao giờ kể lại câu chuyện nầy, vì câu chuyện quá bi thảm, kể ra sẽ gây nên nhiều phản cảm và hỏi đến trách nhiệm. Câu chuyện thật…

Đọc thêm

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

Đọc thêm