quê hương và niềm nhớ

Category: Vô đề


Vô đề

Bên cạnh đất trời mênh mông, thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ núi cao, vực sâu…Tác giả chợt nghĩ về một vùng trời tự do khác mà mình đã “…lỡ cuộc đời mênh mông”. Xin chia sẻ bài thơ “Vô…

Đọc thêm