quê hương và niềm nhớ

Category: Biển và đợi chờ


Biển và đợi chờ

                               Em như từng cơn sóng nhỏ                                vỗ nhẹ vào bờ…

Đọc thêm