quê hương và niềm nhớ

Category: Dấu lặng trầm


Dấu lặng trầm

                     Trầm Khanh ở phía bên kia. dấu buồn xa trường ca biên giới , áo huy tà ngàn năm trầm phiêu từng nỗi nhớ đôi mắt trĩu buồn. ru hồn…

Đọc thêm