quê hương và niềm nhớ

Category: Dòng chữ Việt


Dòng chữ Việt

Tôi muốn viết những lời thơ thật đẹp, nói về anh những nhà giáo tận tâm. Có trái tim biết thao thức âm thầm, và đôi mắt trầm ngâm trên trang sách. Dẫu quê hương có nghìn trùng xa cách,…

Đọc thêm