quê hương và niềm nhớ

Category: Đường Xưa mưa bay


ĐƯỜNG XƯA MƯA BAY

                                   Trường xưa trong cơn mưa              Dăm sợi buồn đong đưa          Hai tâm hồn…

Đọc thêm