quê hương và niềm nhớ

Category: Em là quê hương


Em là quê hương

                              Màu mắt em buồn đá vọng phu                               mùa biên cương…

Đọc thêm