quê hương và niềm nhớ

Category: Giòng sông hạnh phúc


GIÒNG SÔNG HẠNH PHÚC

        Sông chiều êm ả , nước trong vo Ông lái đò kia , dáng gầy gò       Ngẩm đời trôi nổi bao làn sóng            Buông mái chèo lơi ,…

Đọc thêm