quê hương và niềm nhớ

Category: Lời thơ cho mẹ


Lời thơ cho mẹ

         Kính tặng mẹ thân yêu Con muốn viết những vầng thơ cho mẹ, lời nhẹ nhàng như gió thoảng trên cao. Cho con mơ tìm lại buổi hôm nào, trong tay mẹ bài ca dao khe khẻ….

Đọc thêm