quê hương và niềm nhớ

Category: Màu náng xưa phai trong mắt người


Màu nắng xưa phai trong mắt người

    Trầm Khanh còn nhớ dáng em xưa gầy dòng mắt xanh như mây trời khúc hát vô tư ngày đó tháng ngày ngủ nhoài trên vai đôi mắt chiều: khung cửa sổ mở ra địa đàng mê say…

Đọc thêm