quê hương và niềm nhớ

Category: Mẹ,


Mẹ,

               Con muốn ôm mẹ chặt,                trong vòng tay thương yêu.                Con sợ cơn gió chiều,                làm lòng con lạnh giá.                Con sợ ngày vội qua,                mẹ…

Đọc thêm